Extra Stämma Klångsta Bygdegård 26/2 kl 15.00

Forsa VVO kallar till extra stämma i Klångsta bygdegård den 26/2 kl 15.00

Ärende:  Projekt: Skjutbanan med beslut om ombyggnad samt finansiering och markarrende

Kronviltjakt 2022-2023

Kronvilt:

Forsa Vvo har bildat ett kronhjortsskötselområde 2011. Vi har avlysningsjakt. Vilket betyder att när tilldelningen är fylld avlyses jakten. Detta medför att ni måste ringa omgående, utan fördröjning, till ansvarig om ni skjuter kronvilt.

Benämning

I samband med jakt- och viltvård är det praktiskt att i likhet med våra skandinaviska systrar och bröder använda ordet ”kronvilt” för arten, ”hjort” för handjuret, ”hind” för det vuxna hondjuret, ”smaldjur” för det ettåriga hondjuret och ”kalv” för djur yngre än ett år.

Ettåriga handjur får två taggar och kallas spetshjort. Därefter får hjortarna vanligen fyra taggar och kallas gaffel”. Sedan sex taggar, ”sexa” ”åtta” o.s.v. upp till ”kapital” hjort med 12 taggar, varav 6 utgör kronor, eller mer.

Jakttider Kronhjortsskötselområde

  • Jakt efter hind och kalv får bedrivas under perioden 16 augusti – 28 (29) februari
  • Jakt efter hjort får bedrivas under perioden 8 oktober – 31 januari
  • Jakten ska bedrivas som smyg- eller vaktjakt under perioden 16 augusti – 30 september och 1 – 28 (29) februari.
  • Hund får användas under perioden 1 oktober – 31 januari                 

Begränsning

Avlysningsjakt (2 hjortar, 2 hindar, 5 kalvar). Varav en hjort, med 8 taggar och därutöver, får fällas under tre årsperioden (2020-2022), utöver den är hjortar med 8 taggar och därutöver fredade.

Djur som fälls i strid med avskjutnings bestämmelser för kronhjortsskötselområdet, tillfaller i alla delar Forsa Vvo.

Fallavgift kronhjort med 8 taggar eller mer 2500kr
Fallavgift vuxet kronvilt 1000kr

OBS :  Ingen hjort med 8 taggar eller mer tillåten resterande del av perioden

Telefon            
Före jakt måste jägaren kontrollera vad som finns kvar på licensen, genom att ringa telefonsvararen 070-233 55 16.
Meddelanden på telefonsvararen lyssnas inte av utan rapportering skall ske enligt nedan.

Telefonsvararen uppdateras med kvarvarande tillgång på licensen.

Rapportering av nedlagt vilt till 073-274 74 60 Rickard Blank.
Besiktning av fällt vilt kan komma att ske.

Forsa Viltvårdsområde årsstämma 220425 protokoll

Bifogat protokollet är justerat.
Justerat original protokoll finns hos sekreteraren.

Årsstämma Forsa VVO den 25 April 2022

Årsstämma Forsa VVO
Plats : Klångsta Bygdegård
Tid    : 2022-04-25 kl 19.00

Välkomna !
Styrelsen Forsa VVO

Glöm inte bort att lämna skottlista senast 1 april !!

Skottlistan skall vara styrelsen tillhanda senast 1 april.
Även tomma listor skall lämnas in.
Postlåda för skottlistor finns uppsatt vid Kalles slakteri i Stavåker.

Eller rapporteras, via mail till skottlista@forsavvo.se , ange namn och kortnummer.

Skottlista med fil som kan mailas

Glöm inte fylla i namn och Jakträttsbevisnummer.

Jakt invid bebyggelse

Under hösten har styrelsen fått flertalet anmälningar om att jakt bedrivits i närhet av bebyggelse och inne bland husen vilket inte är acceptabelt.

Även att man använder motorfordon för att förflytta sig under jakten samt att söka efter viltet har vi fått anmälningar om vilket är direkt olagligt och kommer att anmälas om det uppdagas.

Vi riktar nu en skarp uppmaning till samtliga jägare att följa lagar och regler som gäller vid jakt samt att följa den jaktetiska policy som finns inom Forsa vvo samt att man visar hänsyn och respekt till boende och icke jagande människor.

Fortsätter detta kan vi få problem med att marker avlyses från jakt.

CWD Information1

Avmagringssjuka hos Hjortdjur

Områdeskartor

Kartor över området finns att köpa hos Kenneth Lindström för 20:-

 

Äbin – älgbetesinventering 2019

Här kan du ta del av de senaste Äbin-rapporterna.

Vi tillhör ju två områden så här är direkt länk till de två områdena.

ÄFO: Öster_Ljusnan

ÄFO: N a Hälsingland

Dela den här sidan