Forsa vvo har avsatt tre jakträtter för småvilt samt tre för högvilt, jakträtten kan endast disponeras av ungdomar. Boende inom forsa socken har förtur på platserna.

Intresse för att arrendera marken skall lämnas till styrelsen senast 28/2 var efter vi fattar beslut om ut arrendering av marken.

Arrendet kan löpa i max tre år tom det år arrendatorn fyller 25år, kan där efter förlängas ett år i taget om ingen ny arrendator visat intresse.

Pris för arrende inkl jaktkort:

Småvilt a´ 1850kr

Högvilt a´ 2500kr

Dela den här sidan