Glöm inte bort att lämna skottlista senast 1 april !!

Skottlistan skall vara styrelsen tillhanda senast 1 april.
Även tomma listor skall lämnas in.
Postlåda för skottlistor finns uppsatt vid Kalles slakteri i Stavåker.
Eller rapporteras, via mail till skottlista@forsavvo.se  ,ange namn och kortnummer.

Skottlista med fil som kan mailas

Glöm inte fylla i namn och Jakträttsbevisnummer.

Dela den här sidan